سامانه مدرسه هوشمند پویان پانل ورود کاربران

 مسابقات و المپیادها
 بانک سوالات

 

 آمار بازدید ها

به سردار سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس تبریک باید گفت

 که امروز صبح جمعه دعای عهدشان را با
 والمستشهدین بین یدیه به امضا رساندند.

حکمت ۳۲۵:
وقتى خبر شهادت محمّد بن ابو بكر به امیرالمومنین علیه السلام  رسيد، آن حضرت فرمود:
اندوه ما بر او به اندازه خوشحالى دشمنان به اوست، با اين تفاوت كه آنها دشمنى را از دست دادند، و ما دوستى را.

 پیام مشاور
 متولدین امروز