سامانه مدرسه هوشمند پویان پانل ورود کاربران

 مسابقات و المپیادها
 آمار بازدید ها

نام و نام خانوادگی:مریم سادات اجتهد

سمت:مدیر

رشته و مدرک تحصیلی:فوق لیسانس ادبیات

نام و نام خانوادگی:سپیده صفازاده

سمت:معاون آموزشی

رشته و مدرک تحصیلی:فوق لیسانس کامپیوتر

نام و نام خانوادگی: فاطمه عصاریان

سمت:معاون فناوری

رشته و مدرک تحصیلی:فوق لیسانس فیزیک

نام و نام خانوادگی: لیلا محمدی منفرد

سمت:معاون پرورشی

رشته و مدرک تحصیلی:مهندسی الکترونیک

نام و نام خانوادگی: الهه جشنی

سمت:معاون اجرایی

رشته و مدرک تحصیلی:فوق لیسانس کامپیوتر

نام و نام خانوادگی:سمانه آزانی

سمت:مشاور

رشته و مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مشاوره

نام و نام خانوادگی: زهرا عطوفی

سمت:سرپرست آموزشی

رشته و مدرک تحصیلی:لیسانس الهیات

نام و نام خانوادگی: معصومه مازوچی

سمت:کتابدار

رشته و مدرک تحصیلی:لیسانس کتابداری

نام و نام خانوادگی:غلامعلی کامرانی

سمت:حسابدار

رشته و مدرک تحصیلی:فوق دیپلم عربی

نام و نام خانوادگی:علی شریفی

سمت:سرایدار

رشته و مدرک تحصیلی:سیکل


شکیبا باشید...

 افتخارات فرزانگان کاشان

 

 

 

 

افتخار آفرینان کنکور 1401

افتخار آفرینان کنکور 1399

افتخار آفرینان کنکور 1398

افتخار آفرینان کنکور 1397

 پیام مشاور
 متولدین امروز