سامانه مدرسه هوشمند پویان پانل ورود کاربران

 مسابقات و المپیادها
 بانک سوالات

 

 آمار بازدید ها

نام و نام خانوادگی:فرشته جوادزاده

سمت:مدیر

رشته و مدرک تحصیلی:لیسانس مدیریت

نام و نام خانوادگی:زهره عرفان

سمت:معاون آموزشی

رشته و مدرک تحصیلی:لیسانس ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگی: فاطمه عصاریان

سمت:معاون فناوری

رشته و مدرک تحصیلی:فوق لیسانس فیزیک

نام و نام خانوادگی: مریم سادات اجتهد

سمت:معاون پرورشی

رشته و مدرک تحصیلی:فوق لیسانس ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگی: فاطمه غریبی

سمت:معاون اجرایی

رشته و مدرک تحصیلی:فوق لیسانس زیست شناسی

نام و نام خانوادگی:نگار بابایی

سمت:مشاور

رشته و مدرک تحصیلی:لیسانس علوم تربیتی

نام و نام خانوادگی:زهرا عظیم زاده

سمت:مشاور

رشته و مدرک تحصیلی:لیسانس علوم تربیتی


نام و نام خانوادگی: زهرا عطوفی

سمت:سرپرست آموزشی

رشته و مدرک تحصیلی:لیسانس الهیات

نام و نام خانوادگی: معصومه مازوچی

سمت:کتابدار

رشته و مدرک تحصیلی:لیسانس کتابداری

نام و نام خانوادگی: مرضیه ضیایی فر

سمت:متصدی آزمایشگاه

رشته و مدرک تحصیلی:لیسانس زیست

نام و نام خانوادگی:غلامعلی کامرانی

سمت:حسابدار

رشته و مدرک تحصیلی:فوق دیپلم عربی

نام و نام خانوادگی:علی شریفی

سمت:سرایدار

رشته و مدرک تحصیلی:سیکل


شکیبا باشید...

 پیام مشاور
 متولدین امروز